Συναστρία - Τα ατομικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ

Είναι ο κλάδος της αστρολογίας που εξετάζει τις σχέσεις δύο ανθρώπων συγκρίνοντας τα προσωπικά τους ωροσκόπια. Η μέθοδος αναφέρεται σε οποιαδήποτε σύνδεση δύο ανθρώπων (γονική, αδελφική, φιλική, συνεταιρική κλπ) επειδή όμως οι αισθηματικές σχέσεις συνήθως μας απασχολούν περισσότερο, έχει επικρατήσει να ασχολείται η συναστρία κυρίως με αυτές. Στο θέμα αυτό περιορίζονται και οι σχετικές σελίδες, όπου:

Ι. Εξετάζονται συνοπτικά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο στην συναστρία, όπως αν έχει στο γενέθλιο ωροσκόπιο πλανητικές όψεις που δείχνουν σεξουαλικότητα, αν μπορεί να αφιερωθεί ή προτιμάει τις αλλαγές στις σχέσεις του, αν είναι κτητικό ή εξουσιαστικό, αν είναι εύκολος ή δύσκολος άνθρωπος.

ΙΙ. Γίνεται αναφορά στις αμοιβαίες πλανητικές όψεις ανάμεσα στα γενέθλια ωροσκόπια, οι οποίες δείχνουν σε ποιούς τομείς θα υπάρξει αρμονία. Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό βήμα.

ΙΙΙ. Εξετάζεται το σύνθετο ωροσκόπιο. Αυτό σχηματίζεται με τον συνδυασμό των δύο γενέθλιων ωροσκοπίων και φανερώνει την πορεία της σχέσης μέσα στο χρόνο.

Οι θέσεις και γωνίες των πλανητών, εκτός της Σελήνης, μπορούν να προσδιοριστούν μόνο με την ημερομηνία γέννησης των δύο ατόμων. Σε αυτό το ενδεχόμενο προσπάθησα να προσαρμόσω όσα γράφονται για τη συναστρία. Για τη ουσιαστική εφαρμογή όλων των παραπάνω όμως πρέπει να γνωρίζετε και τον τόπο και την ώρα γέννησης. Αυτά δίνουν τον ατομικό γενέθλιο χάρτη με Ωροσκόπο, Δύση, Μεσουράνημα και Υπόγειο (άξονες του ωροσκοπίου) και τις θέσεις των οίκων. Οι άξονες είναι σημαντικά σημεία στο χάρτη που επηρεάζουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις. Γνωρίζοντας την ακριβή ώρα προσδιορίζετε επίσης τη θέση της Σελήνης. Αν η ώρα γέννησης δεν είναι γνωστή, αγνοείστε τις αναφορές που γίνονται στη Σελήνη και τους οίκους.

Ι. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

α. Η εξέταση του χαρακτήρα ενός ατόμου γίνεται με την βοήθεια του ατομικού ωροσκοπίου. Πρέπει πρώτα να εξετασθεί το ωροσκόπιο του άλλου ατόμου, του ή της συντρόφου. Οι γωνίες Ήλιου-Σελήνης και Άρη-Αφροδίτης φανερώνουν την ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί μέσα στις σχέσεις του. Ειδικότερα οι όψεις Ήλιου-Σελήνης δείχνουν αν το άτομο σχετίζεται καλά με το δικό του και το αντίθετο φύλο. Επειδή οι τελευταίες αυτές όψεις σηματοδοτούν την αρχική σχέση του ανθρώπου με τους γονείς του, τον πατέρα (Ήλιος) ή τη μητέρα (Σελήνη), η συναισθηματική επάρκεια ή τα απωθημένα που προέρχονται από τους γονείς, ιδιαίτερα αυτόν του αντίθετου φύλου, μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου στην ώριμη ηλικία. Ακόμη, αν είστε εύκολος άνθρωπος και συνδεθείτε με κάποιο ή κάποια που έχει Άρη σε τετράγωνο με Πλούτωνα ή Ουρανό, θα αντιμετωπίσετε συχνούς θυμούς και ξεσπάσματα. Αφροδίτη ή Σελήνη προσβαλλόμενες από Κρόνο ή Πλούτωνα είναι ένδειξη προσώπου εξουσιαστικού, καχύποπτου και ζηλότυπου. Τα άτομα αυτά κρύβουν τα αισθήματά τους και δεν είναι εύκολο για κάποιον/κάποια πιο εξωστρεφή να αισθανθεί άνετα μαζί τους. Αν η Αφροδίτη ή η Σελήνη βρίσκονται στον 8ο ή 12ο οίκο, δείχνουν άνθρωπο που κατακρατάει τα αισθήματά του. Το αν τα άτομα αυτά θα είναι υπερβολικά κτητικά, εξουσιαστικά ή ζηλότυπα εξαρτάται επίσης από τις αμοιβαίες όψεις που κάνουν στη συναστρία οι πλανήτες του ενός με τους πλανήτες του άλλου. Άλλες δύσκολες ατομικές όψεις είναι: Άρη-Σελήνης, Άρη-Ήλιου και δυσαρμονικές όψεις Άρη ή Πλούτωνα με τους άξονες του ωροσκοπίου. Φυσικά μπορεί να συνυπάρχουν στο ωροσκόπιο και ευμενείς όψεις Δία-Αφροδίτης που μαλακώνουν το χαρακτήρα.

β. Μετά κοιτάξτε στο κάθε ωροσκόπιο χωριστά για το αν υπάρχουν πλανητικές όψεις που δείχνουν την ύπαρξη ερωτισμού στο άτομο. Οι όψεις αυτές είναι: Αφροδίτης-Άρη, Αφροδίτης-Πλούτωνα και Άρη-Πλούτωνα. Αν ο ένας έχει αυτές τις όψεις αλλά ο άλλος όχι, αυτό μακροπρόθεσμα μπορεί να κάνει αυτόν που τις έχει να στραφεί αλλού.

γ. Για να εκτιμήσετε την ικανότητα του ανθρώπου να είναι πιστός, κοιτάξτε τις αρμονικές όψεις στο ωροσκόπιo του ανάμεσα σε Αφροδίτη και Δία. Το αν το άτομο έχει την ικανότητα να αφιερωθεί στο σύντροφό του φαίνεται επίσης από αρμονικές όψεις Ήλιου, Σελήνης ή Αφροδίτης με τον Κρόνο. Ακόμη, αν ο τελευταίος βρίσκεται στον έβδομο γενέθλιο οίκο, φανερώνει επιθυμία του ατόμου για ασφάλεια και σταθερότητα στις σχέσεις του. Τα άτομα που έχουν επιθυμία για αλλαγές έχουν συνήθως δυσαρμονικές όψεις Αφροδίτης, Σελήνης ή Χείρωνα με τον Ουρανό ή το Δία. Αν επιθυμείτε πολύ την σταθερότητα και τη σιγουριά στη σχέση, προσέξτε τα άτομα που έχουν κάποιον από τους προσωπικούς πλανήτες (Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Χείρωνα ή Ερμή) σε όψη με τον Ουρανό. Αυτές αυξάνουν την τάση του ατόμου για περιπέτειες. Όταν ο διερχόμενος ή προοδευμένος Ουρανός σχηματίζει όψη με κάποιο από τους παραπάνω, ιδιαίτερα τη γενέθλια όψη, μπορεί να σηματοδοτεί μια περίοδο όπου τα άτομα αυτά είναι πιο πρόθυμα για χωρισμό. Οι γενέθλιες όψεις που σχετίζονται με τον Ποσειδώνα μπορούν να αποκαλύψουν ένα άτομο ρομαντικό, ευσπλαχνικό, ονειροπόλο και δημιουργικό, ιδιαίτερα αν ο πλανήτης σχηματίζει αρμονική γωνία με κάποιον από τους Ήλιο, Ερμή, Αφροδίτη, Σελήνη. Αλλά οι δύσκολες γωνίες αυτών των πλανητών δείχνουν αυταπάτες, εξαπάτηση και αστάθεια χαρακτήρα.

δ. Αν εξετάσουμε το 7ο σπίτι (οίκο του γάμου, του συντρόφου, των συνέταιρων και στενών φίλων) μπορούμε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα για αρμονία στις διαπροσωπικές σχέσεις. Κακοποιοί πλανήτες μέσα σε αυτό - Άρης, Πλούτωνας, Ουρανός και μερικές φορές ο Κρόνος - που κάνουν δύσκολες όψεις με άλλους, ιδιαίτερα τους προσωπικούς πλανήτες, υποδηλώνουν προβλήματα. Αν υπάρχουν καλές όψεις, είναι ένδειξη ατόμου που επιθυμεί αρμονικές σχέσεις. Γενικά οι πλανήτες μέσα στο 7ο σπίτι δείχνουν τον τύπο του ανθρώπου προς τον οποίο έλκεται το άτομο ή αλλιώς, τα χαρακτηριστικά που προβάλλει στον σύντροφό του. Για παράδειγμα, αν έχετε τον Κρόνο στη θέση αυτή μπορεί να έλκεστε από την ωριμότητα και τη σταθερότητα, πιθανά από άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία. Αν ο Ποσειδώνας βρίσκεται εδώ μπορεί να σας προσελκύουν άτομα ρομαντικά, με καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Ανάλογα ερμηνεύονται και οι θέσεις των υπόλοιπων πλανητών μέσα στον 7ο οίκο. Αν δεν υπάρχουν πλανήτες μέσα στον οίκο, το ζώδιο της ακμής του είναι ενδεικτικό.

Συνοψίζοντας, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αμοιβαίες όψεις.

Γωνίες ανάμεσα σε:

Ήλιο και Σελήνη αντιπροσωπεύουν το αρσενικό και το θηλυκό.

Αφροδίτη και Άρη, Αφροδίτη και Πλούτωνα, Άρη και Πλούτωνα, τη σεξουαλική συμβατότητα.

Ερμή και Σελήνη ή Αφροδίτη, την επικοινωνία.

Δία και Αφροδίτη, Σελήνη ή Ερμή, ευχάριστες όψεις και αποδοχή των διαφορών.

Ο Κρόνος συνδεόμενος με όλους τους προσωπικούς πλανήτες: έλεγχος, περιορισμοί, αφοσίωση, σταθερότητα.

Ο Άρης σχετιζόμενος με τους υπόλοιπους πλανήτες: σεξουαλικός, επεισοδιακός, επιχειρηματικός.

Πλούτωνας και Αφροδίτη ή Σελήνη: βάθος αισθημάτων, κτητικότητα, ζήλια.

Ποσειδώνας και Αφροδίτη, Σελήνη, Ήλιος: ρομαντισμός, θυσία, απιστία, εξαπάτηση.

Ουρανός συνδεόμενος με τους άλλους πλανήτες: αυθορμητισμός, εναλλαγές, εμπόδια.

Δύο σημαντικά μεσοδιαστήματα

α. Ήλιου/Σελήνης.

Ο λόγος που χρειάζεται η ακριβής ώρα γέννησης για το ατομικό ωροσκόπιο είναι γιατί η Σελήνη κινείται μια μοίρα κάθε δύο ώρες. Κατά τη διάρκεια 24 ωρών η Σελήνη μπορεί να έχει 12 ώρες διαφορά και έτσι μπορεί να μετακινηθεί αυτό το σημείο. Αν έχετε την ώρα γέννησής θα μπορέσετε να βρείτε εάν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στο μεσοδιάστημα Ήλιου/Σελήνης και τον Ήλιο ή τη Σελήνη του συντρόφου, κάτι που δείχνει μια σοβαρή σχέση και πολλές πιθανότητες για γάμο.

Τα μεσοδιαστήματα λειτουργούν διαφορετικά από τις πλανητικές όψεις, οι δύσκολες γωνίες ενεργούν θετικά. Άλλες δύο όψεις που χρησιμεύουν εδώ είναι το μισό τετράγωνο (45°) και το ενάμισι τετράγωνο (135°). Ένας καλός χάρτης μεσοδιαστημάτων θα ενισχύσει τη συμβατότητα. Γενικά τα μεσοδιαστήματα λειτουργούν με πολύ μικρό όριο επίδρασης, 2,5°. Πιστεύω ότι στην περίπτωση του μεσοδιαστήματος Ήλιου/Σελήνης και το επόμενο, που αναφέρεται πιο κάτω, μπορεί να επιτραπεί ένα μεγαλύτερο όριο, μέχρι 8°. Όσο πιο μικρό είναι το όριο τόσο πιο ισχυρή είναι η επίδραση του μεσοδιαστήματος.

β. Άρη/Αφροδίτης. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για το όριο και το είδος των όψεων.

ΙΙ. ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ

Οι αμοιβαίες πλανητικές όψεις δείχνουν την αστρολογική συμβατότητα ανάμεσα στα δύο άτομα και αποτελούν την ουσία της αστρολογικής τεχνικής που ονομάζεται συναστρία. Αρμονικές όψεις είναι το εξάγωνο (60°), το τρίγωνο (120°) και μερικές φορές η σύνοδος (0°) ενώ δυσαρμονικές είναι το τετράγωνο (90°), η αντίθεση (180°) και μερικές φορές η σύνοδος. Στη συναστρία το όριο των όψεων είναι 5°. Ορισμένοι αστρολόγοι εφαρμόζουν το όριο των 5° μόνο για Ήλιο-Σελήνη, για τους υπόλοιπους πλανήτες συνιστούν 3°. Επίσης το χιαστί (150°), όταν σχηματίζεται ανάμεσα στους ίδιους πλανήτες, θεωρείται στη συναστρία επιθυμητό με όριο 2°.

α. Πρωταρχική είναι η εξέταση των όψεων Ήλιου-Σελήνης. Οι αρμονικές όψεις είναι πολύ καλές αλλά και οποιαδήποτε άλλη σχέση αυτών των δύο είναι καλή. Σπάνια ένα ζευγάρι διατηρεί μακρόχρονη σχέση χωρίς να υπάρχει κάποια σύνδεση του Ήλιου ή της Σελήνης του ενός με τον Ήλιο ή τη Σελήνη του άλλου. Ειδικά με αυτούς τους πλανήτες, οι περισσότεροι αστρολόγοι θεωρούν την αντίθεση σαν τον ιδανικό συνδυασμό. Για παράδειγμα, ο Ήλιος του ενός σε αντίθεση με την Σελήνη του άλλου δείχνει μια μαγνητική, σχεδόν μοιραία έλξη, η οποία μπορεί άνετα να καταλήξει σε γάμο, καθώς τα άτομα έχουν προσωπικότητες που συμπληρώνονται. Το τετράγωνο δημιουργεί τριβές, οι οποίες όμως, με λίγη καλή θέληση, μπορούν να λειτουργήσουν σαν κινητήρια δύναμη για τη σχέση.

β. Οι αμοιβαίες όψεις Αφροδίτης, Άρη και Πλούτωνα, δείχνουν τη σεξουαλική συμβατότητα. Εδώ οι πιο αρμονικές όψεις είναι το εξάγωνο και το τρίγωνο. Η σύνοδος μπορεί να δημιουργεί περισσότερο πάθος από όσο χρειάζεται. Με συνδυασμό Άρη-Αφροδίτης το πάθος συμβαδίζει με την αγάπη και την τρυφερότητα, με Αφροδίτη ή Άρη και Πλούτωνα υπάρχει μεγαλύτερη ένταση. Αν υπάρχει δυσαρμονική όψη ανάμεσα σε αυτούς τους πλανήτες δείχνει ότι το πάθος είναι έντονο στην αρχή αλλά εξανεμίζεται με την πάροδο του χρόνου.

γ. Για την επικοινωνία κοιτάξτε τις αμοιβαίες όψεις Σελήνης ή Αφροδίτης με τον Ερμή. Παράδειγμα, Σελήνη του ενός σε διάμετρο με Ερμή του άλλου ατόμου: ζωντανές συζητήσεις κατά τις οποίες εκφράζονται οι βαθύτερες ανησυχίες, οι φόβοι και οι ελπίδες. Το πρόσωπο που έχει τον Ερμή μπορεί να κρατάει μια εγκεφαλική και ψυχρή στάση απέναντι στην εξωτερίκευση των αισθημάτων του άλλου. Για επικοινωνία σε πιο πνευματικά θέματα (πολιτικά, φιλοσοφικά, θρησκευτικά) κοιτάξτε για αρμονικές όψεις ανάμεσα στον Ερμή και το Δία.

δ. Για την δυνατότητα των ατόμων να διασκεδάζουν μαζί κοιτάξτε τις όψεις ανάμεσα σε Σελήνη ή Ερμή και το Δία.

ε. Η μόνη δικαιολογημένη παρουσία του Κρόνου στη συναστρία είναι όταν κάνει αρμονικές όψεις. Αυτές δείχνουν σταθερότητα και αφοσίωση. Κάθε δύσκολη γωνία, ιδιαίτερα προς τους προσωπικούς πλανήτες (Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμή, Χείρωνα, Άρη) είναι ανεπιθύμητη. Με τις όψεις αυτές, το πρόσωπο με τον Κρόνο θα έχει πάντα κάποιο βαθμό ελέγχου πάνω στον άλλο - ή τουλάχιστον αυτό θα θέλει. Σε άλλες περιπτώσεις το άτομο θα είναι συνέχεια επιφυλακτικό με τρόπο που εμποδίζει τη δημιουργία δεσμού. Άλλη πιθανότητα είναι να παρουσιάζεται σαν επικριτικό, πατερναλιστικό, περιοριστικό του άλλου σε οποιονδήποτε τομέα: αξίες, γνώμες, χρήματα. Ένα παράδειγμα, Αφροδίτη σε τετράγωνο με Κρόνο: Η σχέση μπορεί να οδηγηθεί σε γάμο αλλά αυτή η σταθερή και αξιόπιστη σχέση μπορεί εύκολα να γίνει ανιαρή και τελείως ψυχρή με την πάροδο του χρόνου. Το πρόσωπο που έχει την Αφροδίτη πιθανά θα αισθανθεί να πνίγεται από τη σχέση καθώς θα νοιώθει παραμελημένο.

Δυσαρμονική σχέση των δύο Κρόνων σημαίνει πάντα οικονομικούς περιορισμούς και πρόβλημα με τα χρήματα.

στ. Ο Άρης προσθέτει ενέργεια στη σχέση, μερικές φορές θετική, μερικές φορές ανταγωνιστική. Αρμονικός με την Σελήνη μπορεί να προσφέρει ζεστασιά, με τους Ήλιο, Ερμή, Δία ή Κρόνο μπορεί να μην είναι πολύ τραχύς. Αλλά εάν τετραγωνίζει ή δημιουργεί αντίθεση με τους Ήλιο ή Ερμή τείνει να δημιουργεί συνεχείς τριβές και συγκρούσεις των δύο "εγώ". Σε δυσαρμονικές όψεις με τους Πλούτωνα και Ουρανό μπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικές αντιπαραθέσεις, όπου είναι δύσκολο να ανακληθεί ό,τι ειπώθηκε. Μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε βίαιες πράξεις αλλά μόνο αν ο άλλος έχει αυτές τις τάσεις. Παράδειγμα, Άρης σε σύνοδο με Σελήνη: Υπάρχει ένας δυναμικός, σχεδόν επιθετικός χαρακτήρας στη σχέση. Αν η ερωτικές σχέσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η ανικανοποίητη σεξουαλικότητα μετατρέπεται σε θυμό. Πρέπει λοιπόν να προσεχθεί αυτός ο πλανήτης, ιδιαίτερα αν ο ένας έχει γενέθλιες όψεις που δείχνουν ερωτισμό και ο άλλος όχι.

ζ. Για συναισθηματική ένταση, κοιτάξτε για όψεις ανάμεσα στη Σελήνη ή Αφροδίτη και τον Πλούτωνα. Οι αρμονικές λειτουργούν φυσικά καλύτερα και μπορούν να δώσουν στη σχέση την αίσθηση της σύνδεσης και της οικειότητας. Οι δυσαρμονικές όμως μπορεί μερικές φορές να είναι πολύ έντονες. Μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις λόγω ζήλιας, κυριαρχίας και φόβου εγκατάλειψης. Παράδειγμα, Αφροδίτη σε τετράγωνο με Πλούτωνα: Αν και η ερωτική έλξη ανάμεσα στα άτομα είναι πολύ έντονη, μπορεί και οι δύο να αισθάνονται άβολα από τα υπερβολικά αισθήματα που δημιουργούν ο ένας στον άλλο. Συγκρούσεις επιβολής, συναισθηματική μεταχείριση και ζήλια είναι τα προβλήματα της σχέσης. Οτιδήποτε από αυτά αν υπάρξει, η σχέση θα επηρεάσει και τους δύο βαθιά και θα τους αλλάξει.

η. Οι όψεις στις οποίες εμπλέκεται ο Ποσειδώνας μπορεί να πάρουν δύο διαφορετικές μορφές. Η μία είναι μάλλον ρομαντική, τύπου Ρωμαίου και Ιουλιέτας. Αυτό αν αρμονικές όψεις συνδέουν τον Ποσειδώνα με την Αφροδίτη. Οι όμοιες όψεις του πλανήτη με τη Σελήνη δημιουργούν μια συναισθηματική και ποιοτική ψυχική σύνδεση. Αντίθετα, οι δυσαρμονικές όψεις δημιουργούν μια υπερ-εξιδανικευμένη αντίληψη, στην οποία η σχέση δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δυσαρμονικές γωνίες του Ποσειδώνα του ενός προς τους προσωπικούς πλανήτες του άλλου μπορεί να κρύβουν εξαπάτηση και ανεντιμότητα. Παράδειγμα, Ήλιος τετράγωνο με Ποσειδώνα: Το πρόσωπο με τον Ήλιο έχει μια φανταστική και μη ρεαλιστική άποψη για το πρόσωπο με τον Ποσειδώνα. Η τάση να κρύβουν πράγματα ο ένας από τον άλλον, να υπερβάλλουν και να εμπνέουν ο ένας στον άλλον απατηλές ελπίδες και όνειρα είναι δυνατή ανάμεσα σε αυτά τα άτομα.

θ. Ο Ουρανός είναι ο πλανήτης των ξαφνικών χωρισμών. Επίσης, δίνει μια τάση προς την απιστία καθώς το άτομο ψάχνει συνεχώς για καλύτερες καταστάσεις. Μπορεί να υπάρχουν όλα τα χαρακτηριστικά συμβατότητας στη σχέση αλλά υπάρχει και κάτι ανάμεσα στα άτομα που τα κρατάει χωριστά. Αυτό μπορεί να είναι μια απαιτητική εργασία, μια οικογένεια, πρώην σύζυγοι, παιδιά. Το πρόσωπο του οποίου ο Ουρανός κάνει την όψη είναι συνήθως αυτό το οποίο, κατά κάποιον τρόπο, είναι "μη διαθέσιμο". Αλλά υπάρχουν και καλές πλευρές του ζητήματος. Κάποιοι προτιμούν να έχει η σχέση τους το στοιχείο του απρόβλεπτου προκειμένου να διατηρείται ζωντανή.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Ουρανού είναι η τάση για παρορμητικές πράξεις, τραχύτητα ή ασυνέπεια. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια δύσκολη όψη. Όταν η όψη αυτή γίνεται με τον Άρη με τον Ερμή, υπάρχει παρορμητικότητα στη σκέψη και τη δράση. Ένα παράδειγμα, Σελήνη τετράγωνο με Ουρανό: Αν και υπάρχει φαντασία, περιέργεια και έλξη ανάμεσα στα άτομα υπάρχει και έλλειψη σταθερότητας και ηρεμίας. Αντιδρούν παρορμητικά ο ένας προς τον άλλον και τα αισθήματα τους εναλλάσσονται ανάμεσα στο ζεστό και το κρύο.

Στην παραπάνω περιγραφή φαίνονται, όσο αφορά τις δύσκολες όψεις, οι παγίδες που πρέπει να προσεχθούν αλλά και κάποιοι τρόποι να αποφευχθούν οι κακοτοπιές. Δεν πρέπει να πιστέψετε ότι αν έχετε μερικές δύσκολες αμοιβαίες όψεις δεν υπάρχει προοπτική. Σχεδόν σε όλες τις σχέσεις υπάρχουν δύσκολες γωνίες ανάμεσα στα δύο ωροσκόπια. Προκειμένου όμως να έχετε μια μακρόχρονη και συμβατή σχέση, οι αρμονικές όψεις πρέπει να είναι περισσότερες από τις δύσκολες. Όσον αφορά τις δύσκολες γωνίες, πρέπει να τις γνωρίζετε και να τις αμβλύνετε. Επιπρόσθετα, στο σύνθετο χάρτη πάντα θα υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν μια μάλλον δύσκολη συναστρία.