Πλανητικές ώρες Οκτωβρίου 2014

ΩΡΕΣ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ   ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ   ΩΡΕΣ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

07.25

h1 h4 h7 h3 h6 h2 h5

13.13

alt alt alt alt alt alt alt

08.24

alt alt alt alt alt alt alt 14.10 alt alt alt alt alt alt alt
09.22 alt alt alt alt alt alt alt 15.08 alt alt alt alt alt alt alt
10.20 alt alt alt alt alt alt alt

16.06

alt alt alt alt alt alt alt

11.17

alt alt alt alt alt alt alt 17.03 alt alt alt alt alt alt alt

12.15

alt alt alt alt alt alt alt 18.01 alt alt alt alt alt alt alt
ΩΡΕΣ     ΚΥΡ           ΔΕΥ          ΤΡΙ            ΤΕΤ            ΠΕΜ         ΠΑΡ         ΣΑΒ
ΩΡΕΣ       ΚΥΡ           ΔΕΥ         ΤΡΙ           ΤΕΤ           ΠΕΜ        ΠΑΡ           ΣΑΒ
ΔΥΣΗ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
19.00 alt alt alt alt alt alt alt

01.13

alt alt alt alt alt alt alt

20.01

alt alt alt alt alt alt alt 02.15 alt alt alt alt alt alt alt
21.03 alt alt alt alt alt alt alt 03.17 alt alt alt alt alt alt alt
22.37 alt alt alt alt alt alt alt 04.20 alt alt alt alt alt alt alt
23.08 alt alt alt alt alt alt alt 05.22 alt alt alt alt alt alt alt

00.10

alt alt alt alt alt alt alt 06. alt alt alt alt alt alt alt

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

altΗΛΙΟΣ altΑΦΡΟΔΙΤΗalt ΕΡΜΗΣalt ΣΕΛΗΝΗ altΚΡΟΝΟΣ altΔΙΑΣaltΑΡΗΣ